Rapor et
Soru
İNSAN NEDEN BAĞIRIR İslâm alimlerinden biri talebeleriyle Basra kıyısında gezinirken deniz kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Talebelerine dönüp: “İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye sormuş. Talebelerden biri: “Çünkü sükûnetimizi kaybederiz” deyince mübarek zat: “Ama öfkelendiğimiz ...

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
0
Dini Gün ve Geceler 2 hafta 0 Cevap 6 görüntüleme 0

Rapor et
Soru
Abdestten Sonra Ne Okunur “Kim abdestinin sonunda bir kere ‘İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr’ (sûresin)i okursa sıddîklardan olur. İki kere okursa şehîdler dîvânına yazılır. Üç kere okursa Allâhü Teâlâ onu peygamberler topluluğu ile beraber haşreder.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs) Hayırlı ...

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
0
Dini Gün ve Geceler 3 hafta 0 Cevap 18 görüntüleme 0

Rapor et
Soru
Bir Ayet Bir Hadis Bir Dua *Bir Ayet Meali* (Ey müslümanlar!) Sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz bu (şekilde yardım istemek Allah’a) gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. (Bakara Suresi, 45.Ayet) *Bir Hadis Meali* Beş vakit namaz ...

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
0
Dini Gün ve Geceler 3 hafta 0 Cevap 17 görüntüleme 0

Rapor et
Soru
Bu akşam Şa’bân-ı şerîfin 15’inci gecesi yâni Berât Gecesi’dir. Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbîh Namazı kılınır.   Berât gecesinde kılınması tavsiye edilen “Hayır namazı” vardır. 100 rek’atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet ...

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
0
Dini Gün ve Geceler Mustafa 4 hafta 0 Cevap 40 görüntüleme 0

Rapor et
Soru
“Muhakkak Allâhü Teâlâ Şa’bân ayının on beşinci (Berât) gecesi akşam olunca dünya semasına (rahmetiyle) tecelli eder ve sabah namazı vakti oluncaya kadar ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim, benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, belâya uğramış yok ...

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
Devam Ediyor 0
Dini Gün ve Geceler Mustafa 4 hafta 3 Cevap 29 görüntüleme 0